Αποστολή Προϊόντων

Αποστολή Προϊόντων

Παράδοση προϊόντων – Αποστολή εγγράφων

 1. Τα προϊόντα που αγοράζει ο Πελάτης θα παραδίδονται στην διεύθυνση την οποία ο Πελάτης κατά την εγγραφή του δηλώνει ως διεύθυνση παραλαβής. Στον Πελάτη θα παραδίδεται επίσης αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης και του δελτίου αποστολής. Οι παραδόσεις θα γίνονται επί αποδείξει, με υπογραφή του παραλήπτη επί των σχετικών εγγράφων.
  Παράδοση εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
  Η εταιρεία θα κάνει τις παραδόσεις των προϊόντων μέσω των εταιριών ταχυαποστολής ACS
 2. Η παράδοση μπορεί να καθυστερήσει:
  α) Κατά τη διάρκεια περιόδων με μεγάλη εμπορική κίνηση
  β) Εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών
  γ) Σε περίπτωση ανωτέρας βίας
 3. Το κόστος παράδοσης των προϊόντων εντός της Ελληνικής Επικράτειας επιβαρύνεται ο παραλήπτης
  Παράδοση εκτός της Ελληνικής Επικράτειας
  Για Αποστολές και Παραδόσεις Προϊόντων οπουδήποτε εκτός Ελλάδος, το κόστος επιβαρύνεται ο πελάτης.